1. Pravidla angažované komunikace - 1.1. Budete reagovat, ne iniciativu: Zde se zaměříme na reaktivní přístup k komunikaci, kde očekáváme a vítáme reakce fanoušků, místo abychom sami prosazovali svou agendu. - 1.2. Komunikujte lidmi, ne značkami: Toto pravidlo...